Instructies voor correct invullen van een aanvraagformulier
 

Om de dienst laboratoriumgeneeskunde in staat te stellen om een correct rapport af te leveren, moet het laboratorium over de nodige informatie kunnen beschikken bij een analyseaanvraag. Bepaalde van deze gegevens zijn zelfs wettelijk verplicht en het correct invullen van een aanvraagformulier is de verantwoordelijkheid van de aanvragende arts.

Hieronder volgt een overzicht van de benodigde informatie. In het vet staan de bij wet verplichte gegevens die de aanvrager op elk aanvraagformulier moet voorzien;

 

1.       Administratieve gegevens van de patiënt:

naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht

mutualiteitsgegevens

opnamenummer, indien van toepassing

Voor stalen afgenomen in het ziekenhuis vragen wij om steeds op zijn minst een patiëntenklever (‘bucco’) op het aanvraagformulier aan te brengen (gegenereerd bij inschrijving in het ziekenhuis) omdat deze alle bovenstaande informatie verzamelt.

Voor stalen afgenomen buiten het ziekenhuis of externe instelling is een klever van de mutualiteit vereist.

 

2.       Administratieve gegevens van de voorschrijver:

naam, voornaam, adres en identificatienummer of stempel van de aanvrager

handtekening van de aanvrager

datum van de aanvraag

datum (en uur) van de afname

 

3.       Aangevraagde analyses:

Per individuele analyse dient het bijhorende vak aangekruist te worden. Een streep doorgetrokken over meerdere analyses worden niet aanvaard door het RIZIV.

Op de aanvraagformulieren zijn de meeste routine laboratoriumtesten te vinden. Analyses die niet vermeld staan kunt u steeds goed leesbaar noteren in het vak ‘Bijkomende onderzoeken’.

Alle informatie met betrekking tot een analyse (afname-instructies, verzendinstructies, tijd tot resultaat,…) is terug te vinden in de labogids op infoland.

 

4.       Klinische inlichtingen:

Klinische inlichtingen dienen wettelijk ingevuld te worden bij aanvragen waarbij diagnoseregels van toepassing zijn (op het aanvraagformulier te herkennen als oranje ingekleurde aanvraagcodes). Daarnaast zijn ingevulde klinische inlichtingen steeds zeer nuttig voor de interpretatie van tal van andere testen en absoluut onmisbaar bij aanvragen voor microbiologische analyses.

 

5.       Specifieke informatie bij bepaalde testen:

Bij sommige testen kunt u bijkomende informatie invulen. Deze informatie is belangrijk voor de correcte uitvoering en/of interpretatie van een bepaalde analyse. Gelieve deze dus steeds in te vullen (bv. meetpunten glucosedagcurve, afnameplaats niet voorvermelde punctievochten,…

 

Hou tevens rekening met de cumul- en diagnoseregels opgelegd door het RIZIV. Voor analyses die geen RIZIV-nomenclatuur hebben of die niet voldoen aan de RIZIV-regels wordt meestal een bedrag aan de patiënt aangerekend. Meer informatie is terug te vinden in de labogids.