Informatie aan de patiënt

 

Waar en wanneer kan u terecht voor een bloedafname?

Voor een bloedname kunt u terecht in één van de vijf bloedafnamecentra ter hoogte van de laboratoria op de hieronder vermelde ziekenhuiscampussen of in het privé prikcentrum Betamedics in Oekene. De openingsuren voor bloedafname worden per campus gespecifieerd.

 

 

 

Privé prikcentrum Betamedics

Sint-Martinusstraat 15

8800 Roeselare (Oekene)

Tel:  051 92 09 11

www.prikcentrum-azdelta.be

 

maandagvoormiddag:      

woensdagvoormiddag: 

vrijdagvoormiddag:                        

feestdagen:     

8u00 - 12u00

8u00 - 12u00

8u00 - 12u00

gesloten

Campus Brugsesteenweg

Brugsesteenweg 90

8800 Roeselare

Tel. (secr.):  051 23 60 12

 

maandag t/m vrijdag:

zaterdag:                         

zon- en feestdagen:  

7u30-20u00

7u30-13u30

gesloten

Campus Wilgenstraat

Wilgenstraat 2

8800 Roeselare

Tel. (secr.):  051 23 71 98

 

maandag t/m vrijdag:      

zaterdag: 

zon- en feestdagen:

7u30-18u30

8u00-12u00

gesloten

Campus Menen

Oude Leielaan 6

8930 Menen

Tel. (secr.): 056 52 21 31

 

maandag t/m vrijdag:      

zaterdag:  

zon- en feestdagen:  

7u30-20u00

8u00-12u00

gesloten

 

Campus Rembert Torhout

St. Rembertlaan 21

8820 Torhout

Tel. (secr.): 050 23 25 85 

 

  

 

maandag t/m vrijdag:

zaterdag: 

zon- en feestdagen:  

 

7u30-20u00

8u00-12u00

gesloten

Laboratorium St. Andriesziekenhuis Tielt

Bruggestraat 84

8700 Tielt

Tel. (secr.): 051 42 50 50

 

maandag t/m vrijdag:

zaterdag:

zon- en feestdagen:

8u00-12u30 en 13u00-18u30

8u30 -11u30

gesloten

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tarieven die toegekend worden aan de analyses waarvoor geen RIZIV nomenclatuur van toepassing is, kunt u hier terugvinden.

 

Welke documenten heeft u nodig?

Op het secretariaat van het laboratorium zal u gevraagd worden naar een vignette die ter hoogte van de centrale inschrijving van het ziekenhuis werd bezorgd. Buiten de openingsuren van de centrale inschrijving, kunt u zich met deze documenten aanmelden ter hoogte van de bloedafname:

  • het aanvraagformulier van uw voorschrijvende arts,
  • uw identiteitskaart.

 

Hoe dient u zich voor te bereiden op een bloedafname?

Het optimale moment voor de bloedafname is 's morgens na bedrust en overnacht vasten. Onder vasten wordt verstaan niet eten en enkel water drinken na 22 uur de avond voordien.

Het niet nuchter zijn heeft vooral invloed op de bepaling van stoffen die uit de voeding als dusdanig geresorbeerd worden (glucose, triglyceriden, ...). Onrechtstreeks kunnen lipemische stalen (verhoogde triglyceriden) technisch interfereren met de bepalingen. Een aantal parameters (vb. ijzer, fosfaat, cortisol) vertoont daarnaast  namelijk een schommeling gedurende de dag.

Contacteer bij vragen één van de secretariaten van het laboratorium (telefoonnumers zijn terug te vinden onder de rubriek Contact). 

 

Hoe kunt u navraag doen over uw resultaten?

De resultaten van de labo-onderzoeken worden gerapporteerd aan uw aanvragende arts. De frequentie van uitvoeren van de testen en het te verwachten tijdstermijn van rapporteren is terug te vinden in de labogids.

 

Elektronisch patiëntendossier
Onze patiënten kunnen voortaan hun medische gegevens digitaal opvragen.

Eenvoudig en veilig medische resultaten en gegevens raadplegen? Onze patiënten kunnen het voortaan vlot via de portaalwebsite www.cozo.be of de bijhorende app (te gebruiken op smartphone of tablet). Zo krijgen ze op een gebruiksvriendelijke manier inzage in hun eigen medisch dossier.

 

Patiënten die in ons ziekenhuis een arts consulteerden, kunnen hun gegevens digitaal raadplegen vanaf drie weken nadat deze door hun arts gevalideerd werden. Op die manier hebben de artsen zeker voldoende tijd om eerst de resultaten met de patiënt te bespreken en hen duiding te geven bij de gegevens.

 

Makkelijk is dat je hier je gegevens van bij verschillende zorgverstrekkers (verslagen, resultaten, beelden, medicatieschema's, brieven …) centraal kan raadplegen. Belangrijk is wel dat enkel de gegevens vanaf 1 december 2017 beschikbaar zijn. De patiënt kan vragen aan (het secretariaat van) de behandelend arts om oudere gegevens ter beschikking te stellen.

 

Hoe aanmelden?


De patiënt kan zijn gegevens raadplegen via www.cozo.be of door de app via de Google en Apple Store te downloaden.

 

CoZo?


Ons ziekenhuis maakt deel uit van het Collaboratief Zorgplatform (CoZo), een digitaal samenwerkingsplatform waar patiënten, zorgverleners en -voorzieningen medische gegevens kunnen uitwisselen. Het is het grootste netwerk voor gegevensdeling binnen eHealth van de federale overheid. Via de CoZo-toegangspoort zijn gegevens uit meer dan 110 voorzieningen en databronnen (o. m. ziekenhuizen, psychiatrische voorzieningen, laboratoria, radiologiepraktijken en regionale kluizen Vitalink, BruSafe en Intermed) nu centraal en op een veilige manier raadpleegbaar. Gezien de gevoeligheid van de gegevens, staat de veiligheid van de registratie- en inlogprocedure voorop.