Afname instructiesInformatie aan de gezondheidsmedewerker


Handleiding voor monsterafname

Binnen AZ Delta zijn er procedures voor bloedafname terug te vinden op infoland.

Voor ambulante bloedafnames kan hier bij doorklikken de procedure teruggevonden worden:  Afname instructies

 

Afnamemateriaal

Het klinisch laboratorium maakt gebruik van het Sarstedt bloedafname systeem. Op infoland kunt u de lijst met afnamematerialen terugvinden via deze link.

 

Instructies voor correcte monsterbewaring

Voor bepaalde testen is een correcte staalbewaring primordiaal, waardoor als algemene regel geldt de stalen zo snel mogelijk aan het laboratorium te bezorgen.  

Is een onmiddelijke bezorging aan het laboratorium niet mogelijk, respecter dan de richtlijnen In onderstaande tabel met betrekking tot de diverse staaltypes;

 BLOEDBUIZEN  URINESTALEN  MICROBIOLOGISCHE STALEN
Kamertemperatuur Koelkast (4°C)  Koelkast (4°C) of kamertemperatuur afhankelijk van staaltype (hemoculturen, lumbaal vochten en genitale stalen NOOIT gekoeld bewaren!)(contacteer laboratorium voor verdere inlichtingen).
Maximale tijd:

- Sedimentatie en stollingsonderzoeken: 4 u

- Klinische chemie en celtellingen: 24 u

Maximale tijd:  24u  Maximale tijd: idealiter < 2u

 

Indien er voor bepaalde testen specifieke bewaaromstandigheden noodzakelijk zijn, kan dit teruggevonden worden in de labogids bij de respectievelijke test.