Klachten

 

We streven er naar om een hoge kwaliteit van dienstverlening te bieden aan patiënten en aanvragers. Bent u niet helemaal tevreden over de werking van het laboratorium, dan kan u met uw klacht, opmerking of suggestie ter verbetering altijd terecht bij de kwaliteitsverantwoordelijke, de  laboratoriumdirecteur  of bij eender welke klinisch bioloog van het laboratorium via dokterslabo@azdelta.be.  


Uw feedback helpt ons om onze dienstverlening continu te verbeteren en ons aan te passen aan de  noden van de gebruikers.

 

U wordt op de hoogte gesteld bij ontvangst en afhandeling van de geformuleerde klacht.

 

Opmerkingen:

  • Hoe meer details u meegeeft omtrent uw klacht, des te nauwgezetter kan uw klacht behandeld worden.
  • Klachten zonder duidelijke vermelding van uw naam en email adres worden eveneens geregistreerd. De gegrondheid van deze klachten wordt echter met de nodige voorzichtigheid bepaald.