Under construction

Testen: klik hier

Afnameprocedures

Deel 1: Afname-instructies voor bloedonderzoek

1.1. Venapunctie  

1.2. Capillaire afnames 

1.3. Arteriële afname van bloedgassen 

1.4. Katheterafnames 

1.5. Hemostase 

1.6. Beenmergpunctie 

1.7. Botbiopsie 

1.8. Therapeutische bloedgift 

 

Deel 2: Afname-instructies voor kwantitatief chemisch onderzoek

2.1. Urine-onderzoek 

2.2. Chemisch steenonderzoek 

2.3. Vochten 

 

Deel 3: Afname-instructies voor bacteriologisch onderzoek

3.1. Urine 

3.2. Hemocultuur - Bloedkweek 

3.3. Respiratoire stalen 

3.4. Oor: wisser 

3.5. Keel / mondholte: wisser

3.6. Etter 

3.7. Vasculaire katheter, drain, prothese

3.8. Dermatologische stalen 

3.9. Faeces 

3.10. MRSA screening 

3.11. Genitaal staal 

3.12. Screening zwangere 

3.13. Cerebrospinaal vocht 

3.14. Vochten met uitzondering van cerebrospinaal vocht 

3.15. Screening multiresistente gramnegatieven (MRGN) 

 

Deel 4: Afname-instructies voor moleculaire biologie

4.1. Urine 

4.2. Genitaal staal 

4.3. Vochten met uitzondering van cerebrospinaal vocht 

4.4. Etter 

4.5. Cerebrospinaal vocht 

4.6. Biopt / weefsel 

4.7. Respiratoire stalen 

4.8. Keel/Farynx

4.9. Nasofaryngeaal aspiraat 

4.10. Faeces 

4.11. Bloed 

4.12. Beenmerg 

 

 

 

De tarieven die toegekend worden aan de analyses waarvoor geen RIZIV nomenclatuur van toepassing is, kunt u hier terugvinden.