Nieuws

Nieuwe multiplex PCR voor HSV-1, HSV-2 en VZV

21.06.2019

Vanaf 21/6/19 wordt een nieuwe multiplex PCR in gebruik genomen in het labo waarbij een gelijktijdige detectie kan gebeuren van HSV-1, HSV-2 en VZV in humane stalen.

De test kan aangevraagd worden op cerebrospinaal vocht, oogvocht, BAL-vocht, vesikelvocht van mucocutane letsels (eSwab)…

 

Heel wat nuttige info over de test is te vinden in de testfiche (klik hier).

Steven Vervaeke

M. tuberculosis PCR

14.05.2019

Het labo heeft een verbeterde versie in gebruik genomen van de PCR-test die M. tuberculosis complex DNA detecteert en gelijktijdig de rifampicine gevoeligheid bepaalt.

Deze tweede generatie test heeft een iets hogere sensitiviteit bij zuurvaste kleuring negatieve stalen en levert een accurater rifampicine resultaat af. Daarnaast is ook de detectielimiet gevoelig verlaagd.

Aan de aanvraagkant is niets gewijzigd, maar er zijn wel enkele aandachtspunten bij de interpretatie van het resultaat.

Alle info rond de test vindt u terug in de bijgevoegde testfiche.

Steven Vervaeke

Syndromale multiplex PCR voor gastro-enteritis diagnostiek

21.03.2019

Na en in overleg met de diensten gastro-enterologie en pediatrie gaat de dienst laboratoriumgeneeskunde vanaf 21/03/2019 een diagnostisch zorgpad ‘gastro-enteritis’ in gebruik nemen.

Dat betekent dat we volledig overschakelen op PCR-onderzoek voor patiënten met acute diarree, waarbij we in één tijd de 14 meest voorkomende en/of belangrijkste pathogenen (viraal, bacterieel en parasitair) opsporen.

Daarmee zijn we – to the best of our knowledge - het tweede ziekenhuis in België dat deze praktijk invoert (na het GZA, dat deze flow al in 2014 implementeerde)  .

Qua diagnostiek is PCR-onderzoek op veel vlakken superieur aan conventioneel onderzoek, met als belangrijkste voordelen dat PCR-diagnostiek veel sneller en gevoeliger is.

Hiermee volgen we ook Nederlandse richtlijnen die aangeven dat ‘indien PCR beschikbaar is’ deze de voorkeur heeft boven de conventionele methode ‘gezien de betere testeigenschappen’ (NHG standaard acute diarree).

Omdat met PCR geen gevoeligheidsbepaling kan worden uitgevoerd, zullen stalen die positief testen op bacteriën opgekweekt worden om een resistentiebepaling te kunnen uitvoeren.

Lees meer 

 

 

Dr. S. Vervaeke

Syndromale RT-PCR voor lage luchtweginfecties (Uitgebreid respiratoir PCR panel)

28.01.2019

Vanaf 28/1/2019 wordt de uitgebreide respiratoire multiplex PCR volledig in routine genomen.

Alle info betreffende deze test kan u hieronder terugvinden.

 

- Beperkt respiratoir panel: bevat de meest voorkomende virale en atypische respiratoire pathogenen, kent een analysetijd van slechts enkele uren en kan dringend worden aangevraagd.
- Uitgebreid respiratoir panel: bevat 32 pathogenen en kan niet dringend worden aangevraagd (antwoordtijd <24h, zie testfiche).

 

Gevoelige, PCR-gebaseerde detectiemethode van 32 targetpathogenen als hulpmiddel bij de evaluatie van een vermoeden van een lage luchtweginfectie bij ernstig zieke, beademde of immuungecompromitteerde patiënten. De pathogenenlijst omvat: lees meer

 

 

 

Steven Vervaeke

Integratie klinisch laboratorium St. Andriesziekenhuis Tielt binnen de laboratoriumdienst AZ Delta

01.01.2019

In het kader van de ziekenhuisnetwerking Ieper-Roeselare-Tielt werken de laboratoriumdiensten van de ziekenhuizen AZ Delta Roeselare en Sint-Andriesziekenhuis Tielt vanaf 1 januari 2019 binnen dezelfde associatie. Lees meer

 

 

Hilde Vandenbussche