< Meer nieuws

Nieuwe methoden voor bepaling van aldosteron en renine met bijhorende nieuwe eenheden en referentiewaarden. Berekening van aldosteron-renine-ratio (ARR) met bijhorende (uiterst) gevoelige cut-off voor screening naar Primair Aldosteronisme (PA)

04.09.2018

Vanaf 04.09.2018 zal de dienst Laboratoriumgeneeskunde de bepalingen van aldosteron en renine in bloed zelf gaan uitvoeren, waar het voordien doorstuuranalyses betroffen.

 

Na een uitgebreide evaluatie, konden de onderscheiden dosages van aldosteron en renine door middel van Liaison XL immunoassays worden weerhouden als robuuste en precieze bepalingsmethoden. De bevindingen van deze evaluatie vormden tevens onderwerp van eindwerk1 van een laatstejaars medisch laboratoriumtechnoloog in opleiding.

 

De gecombineerde bepaling van aldosteron en renine met calculatie van de aldosteron-renine-ratio is belangrijk in de screening naar primair aldosteronisme (PA) als oorzaak van secundaire (therapieresistente) hypertensie.

 

 

Bij differentieel diagnose van primair aldosteronisme als oorzaak van hypertensie bij patiënten met een verhoogde plasma aldosteron concentratie (!!), wordt een ARR cut-off van 0,95 (ng/dL)/(µIU/mL) gehanteerd dewelke is geassocieerd met een gevoeligheid van 100% en een specificiteit van 80%. In voormelde klinische context, sluit een ARR waarde <0,95 (ng/dL)/(µIU/mL) de diagnose van primair aldosteronisme nagenoeg volledig uit, terwijl een ARR waarde >0,95 (ng/dL)/(µIU/mL) richtinggevend kan zijn voor primair aldosteronisme, maar zeker met de nodige omzichtigheid dient geïnterpreteerd te worden (cfr. vals positieven gezien geen 100% specificiteit), waarbij verder klinisch nazicht en bijkomende onderzoeken ter confirmatie zeker aangewezen zijn.

 

Dieter De Smet


< Meer nieuws