Informatie aan de patiënt

 

Waar en wanneer kan u terecht voor een bloedafname?

Voor een bloedname kunt u terecht in één van de vijf bloedafnamecentra ter hoogte van de laboratoria op de hieronder vermelde ziekenhuiscampussen of in het privé prikcentrum Betamedics in Oekene, vlak bij de nieuwe Campus Rumbeke.

De openingsuren voor bloedafname worden per campus gespecifieerd.

 

Een afspraak maken voor een bloedafname kan, maar is niet nodig.

 

Voor functionele testen zoals een glucosechallengetest of een orale glucosetolerantietest (suikertest) en voor een aderlating is het wel steeds nodig vooraf een afspraak te maken op het rechtstreekse nummer van de locatie van uw keuze.

Onze gediplomeerde medewerkers doen de bloedafname en de onmiddellijke correcte verwerking van de stalen, waardoor de kwaliteit steeds gegarandeerd wordt.

Bij een bloedafname in het ziekenhuis, moet u zich eerst registreren aan de inschrijvingskiosk, aan het onthaal van elke campus van het ziekenhuis. U ontvangt een klever waarmee u zich daarna aanmeldt aan de bloedafnamepost.

  

 

Privé prikcentrum Betamedics

Sint-Martinusstraat 15

8800 Roeselare (Oekene)

Tel:  051 92 09 11

www.prikcentrum-azdelta.be

 

maandagvoormiddag:      

woensdagvoormiddag: 

vrijdagvoormiddag:                        

feestdagen:     

8u00 - 12u00

8u00 - 12u00

8u00 - 12u00

gesloten

Campus Rumbeke

Deltalaan 1

8800 Roeselare

Lokaal 5.1.D4

Tel. (secr.):  051 23 71 98

 

maandag t/m vrijdag:

zaterdag:                         

zon- en feestdagen: 

7u30 - 20u00

7u30 - 14u00

gesloten

Campus Brugsesteenweg

Brugsesteenweg 90

8800 Roeselare

Tel. (secr.):  051 23 60 12

 

maandag t/m vrijdag:

zaterdag:                         

zon- en feestdagen:  

7u30 - 20u00

8u00 - 12u00

gesloten

Campus Menen

Oude Leielaan 6

8930 Menen

Tel. (secr.): 056 52 21 31

 

maandag t/m vrijdag:      

zaterdag:  

zon- en feestdagen:  

7u30 - 20u00

8u00 - 12u00

gesloten

 

Campus Rembert Torhout

St. Rembertlaan 21

8820 Torhout

Tel. (secr.): 050 23 25 85 

 

  

 

maandag t/m vrijdag:

zaterdag: 

zon- en feestdagen:  

 

7u30 - 20u00

8u00 - 12u00

gesloten

Laboratorium St. Andriesziekenhuis Tielt

Bruggestraat 84

8700 Tielt

Tel. (secr.): 051 42 50 50

 

maandag t/m vrijdag:

zaterdag:

zon- en feestdagen:

7u30 - 20u00

8u00 -12u00

gesloten

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tarieven die toegekend worden aan de analyses waarvoor geen RIZIV nomenclatuur van toepassing is, kunt u hier terugvinden.

 

Welke documenten heeft u nodig?

Op het secretariaat van het laboratorium zal u gevraagd worden naar een vignette die ter hoogte van de centrale inschrijving van het ziekenhuis werd bezorgd. Buiten de openingsuren van de centrale inschrijving, kunt u zich met deze documenten aanmelden ter hoogte van de bloedafname:

  • het aanvraagformulier van uw voorschrijvende arts,
  • uw identiteitskaart.

 

Hoe dient u zich voor te bereiden op een bloedafname?

Het optimale moment voor de bloedafname is 's morgens na bedrust en overnacht vasten. Onder vasten wordt verstaan niet eten en enkel water drinken na 22 uur de avond voordien.

Het niet nuchter zijn heeft vooral invloed op de bepaling van stoffen die uit de voeding als dusdanig geresorbeerd worden (glucose, triglyceriden, ...). Onrechtstreeks kunnen lipemische stalen (verhoogde triglyceriden) technisch interfereren met de bepalingen. Een aantal parameters (vb. ijzer, fosfaat, cortisol) vertoont daarnaast  namelijk een schommeling gedurende de dag.

Contacteer bij vragen één van de secretariaten van het laboratorium (telefoonnumers zijn terug te vinden onder de rubriek Contact). 

 

Hoe kunt u navraag doen over uw resultaten?

De resultaten van de labo-onderzoeken worden gerapporteerd aan uw aanvragende arts. De frequentie van uitvoeren van de testen en het te verwachten tijdstermijn van rapporteren is terug te vinden in de labogids.

 

Online inzage eigen beveiligd dossier

In het zorgportaal voor patiënten of het patiëntenportaal (mijn.azdelta.be) kunt u als patiënt online uw medisch dossier zelf inkijken. Al uw persoonlijke gegevens in verband met uw gezondheid in AZ Delta zijn er beschikbaar.

  • medische brieven
  • resultaten van labonderzoeken of andere onderzoeken
  • een overzicht van de ingrepen die u onderging
  • een overzicht van de afspraken die u maakte in het ziekenhuis

 

Op die manier hebt u meer informatie wat u toelaat om meer bewust keuzes te maken in verband met uw gezondheid.

Als patiënt hebt u recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier. Uw dossier is strikt vertrouwelijk en enkel toegankelijk voor uw zorgverleners: behandelende artsen, verpleegkundigen en paramedici. Uw zorgverleners hebben enkel toegang tot die gegevens die relevant zijn in het kader van de zorg voor uw gezondheid.

 

Medische resultaten zijn niet meteen zichtbaar voor de patiënt. De artsen willen de resultaten eerst kunnen bespreken met u en er de nodige uitleg bij geven voor u ze kunt lezen in het portaal.

 

Ga naar mijn.azdelta.be

 

Dossier van verwanten


U hebt alleen toegang tot uw eigen dossier online.

U kunt niet het dossier van iemand anders inkijken, tenzij u wettelijk vertegenwoordiger van een patiënt bent en de patiënt hiervoor een aanvraag heeft gedaan via het portaal.

Stel dat u online een afspraak wil maken voor een van uw ouders, dan zal uw vader of moeder eerst een formulier moeten invullen om u toegang te geven en zo het dossier met u te delen. De patiënt (uw vader of uw moeder dus) logt hiervoor in via mijn.azdelta.be in uw eigen dossier, doet via het luik administratie een aanvraag en vult de gevraagde gegevens in.

 

verdere informatie: https://www.azdelta.be/nl/patient/afspraken-en-patientendossier/online-inzage-dossier

 

COZO

Ons ziekenhuis maakt deel uit van het Collaboratief Zorgplatform (CoZo), een digitaal samenwerkingsplatform waar patiënten, zorgverleners en -voorzieningen medische gegevens kunnen uitwisselen. Het is het grootste netwerk voor gegevensdeling binnen eHealth van de federale overheid. Via de CoZo-toegangspoort zijn gegevens uit meer dan 110 voorzieningen en databronnen (o. m. ziekenhuizen, psychiatrische voorzieningen, laboratoria, radiologiepraktijken en regionale kluizen Vitalink, BruSafe en Intermed) nu centraal en op een veilige manier raadpleegbaar. Gezien de gevoeligheid van de gegevens, staat de veiligheid van de registratie- en inlogprocedure voorop.

 

Aangezien het CoZo platform zelf de gegevens uit het medisch dossier EPD ophaalt, verwerkt en presenteert aan derden, is het Klinisch Laboratorium niet verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de weergave van dit elektronisch afschrift in CoZo.

 

Zie www.cozo.be of door de app via de Google en Apple Store te downloaden.