Moleculaire diagnostiek

 

De dienst laboratoriumgeneeskunde beschikt over een laboratorium voor moleculaire diagnostiek (LMD) waar onderzoeken gebeuren op genetisch materiaal (DNA of RNA) van menselijke cellen of van micro-organismen.

Dergelijke moleculair biologische testen zijn momenteel niet meer weg te denken uit de klinische diagnostiek. Meer nog, het belang van deze testen, neemt alsmaar toe met belangrijke toepassingen binnen de microbiologische en hemato-oncologische sfeer.

Het laboratorium moleculaire diagnostiek (LMD) van AZ Delta heeft zich van bij de opstart in 1997 gepositioneerd als voortrekker op het gebied van de moleculaire hematologie-oncologie. De focus heeft hierbij steeds gelegen op moleculaire diagnostiek van chronische hemato-oncologische aandoeningen. In dit kader is het LMD als enig Belgisch centrum reeds sinds 1998 betrokken bij het Europese BIOMED-2 project voor kwaliteitsverbetering en standaardisatie in de clonaliteitsdiagnostiek bij chronische leukemieën en lymfomen. Na afloop van het BIOMED-2 project werd de samenwerking tussen de 47 Europese instituten verder gezet onder de noemer “ EuroClonality”.  EuroClonality is een afdeling van ESLHO (European Scientific foundation for Laboratory HematoOncology). Ook op heden speelt het LMD van AZ Delta een belangrijke rol in het EuroClonality project en maakt het deel uit van het dagelijks bestuur waarbij we instaan voor de organisatie van externe kwaliteitscontrole rondzending.

Binnenkort zal het LMD verder uitgebouwd worden met ingebruikname van de nieuwste technologie, namelijk Next Generation Sequencing (NGS) waarbij oa. uitgebreid mutatie onderzoek ikv . hematologische aandoeningen en clonaliteitsdiagnostiek zullen worden uitgevoerd.

  

 

Binnen het laboratorium moleculaire diagnostiek zijn 3 wetenschappelijke medewerkers werkzaam (zittend v.l.n.r. Lisa Perneel,  Dr. Sc. Elke Boone en Dr. Sc. Joke Breyne) die instaan voor de validatie van nieuwe testen, de technische validaties van routinestalen en studies. De verantwoordelijke bioloog is Dr. Els Moreau (staand links) voor de hematologische analyses, Dr. Steven Vervaeke (staand 2e van links) voor de microbiologische analyses en Dr. Dieter De Smet {tweede van rechts) en Prof. Dr. Geert Martens (staand uiterst rechts) voor de organisatorische leiding.