Klinische scheikunde


Op de dienst klinische scheikunde wordt een uitgebreid scala aan testen uitgevoerd waaronder ionen, eiwitten, enzymen, hormonen, cardiale merkers, tumormerkers en analyses binnen de infectieuze en niet infectieuze serologie.

Met de bedoeling binnen beperkt tijdsbestek accurate resultaten te kunnen leveren, is hiervoor op de diverse ziekenhuiscampi een uniform instrumentarium operationeel. Via dagelijkse kwaliteitscontroles en participatie in externe controle programma’s wordt niet enkel de interne consistentie continu geëvalueerd en gegarandeerd, maar ook de bruikbaarheid van de resultaten buiten de muren van het ziekenhuis (ambulante patiënten, klinische studies, …). Dit laat toe resultaten te genereren die analytisch én klinisch betrouwbaar zijn.

 

 

De verantwoordelijke biologen voor klinische chemie zijn, zittend v.l.n.r., Apr. Biol. Johan Debrabandere, Dr. Dieter De Smet , Prof. Dr. Geert Martens,  staand v.l.n.r. Apr. Biol. Hilde Vanpoucke, Apr. Biol. An-Sofie Decavele  en Apr. Biol. Inge De Cuyper.

 

De klinisch bioloog klinische chemie van routine is te bereiken op 051/23 39 32.

 

Daarnaast is wetenschappelijk medewerker dr. Sc. N. De Brabanter betrokken in de dienst klinsche chemie.