Stafleden

 

In het klinisch laboratorium zijn klinisch biologen, wetenschappelijke medewerkers, medisch laboratoriumtechnologen (laboranten), verpleegkundigen (bloedafname), secretaressen (receptie en administratie, doorgeven van resultaten) en onderhoudspersoneel werkzaam. In totaal gaat het om een 140-tal medewerkers. Het team klinisch biologen waarborgt de kwaliteit van de uitgevoerde testen en staat ter beschikking voor diagnostisch advies.

 

Klinisch biologen:

Apr. Biol. An-Sofie Decavele (klinische chemie)

Apr. Biol. Inge De Cuyper (klinische chemie)

Dr. Emmanuel De Laere (microbiologie, moleculaire biologie, kwaliteitsbeleid)
Dr. Roselyne De Smedt (microbiologie, ziekenhuishygiëne)
Dr. Dieter De Smet (Laboratoriumdirecteur, klinische chemie, POCT, moleculaire diagnostiek)
Apr. Biol. Johan Debrabandere (klinische chemie, POCT)

Prof. Dr. Geert Martens (moleculaire diagnostiek)
Dr. Els Moreau (hematologie, flow cytometrie, moleculaire diagnostiek)

Dr. Hilde Vandenbussche (hematologie)
Dr. Inge Van haute (hematologie, hemostase)

Apr. Biol. Frederik Van Hoecke (microbiologie, ziekenhuishygiëne Tielt, antibioticabeleid Tielt)
Apr. Biol. Hilde Vanpoucke (klinische chemie, IVF labo)

Apr. Biol. Eline Verhoye (hematologie, immuunhematologie, bloedbank)
Dr. Steven Vervaeke (microbiologie, moleculaire microbiologie, antibioticabeleid)

 

De klinisch biologen van routine/wacht voor de respectievelijke disciplines zijn ter bereiken op:

Klinische chemie:  051/23 39 32

Hematologie:        051/23 39 26
Microbiologie:       051/23 39 33

 

 

Rechtstaand v.l.n.r. Dr. Els Moreau, Dr. Hlde Vandenbussche, Prof. Dr. Geert Martens, Apr. Eline Verhoye, Dr. Dieter De Smet, Apr. Inge De Cuyper, Dr. Steven Vervaeke, Dr. Roselyne De Smedt, Dr. Inge Van haute, Apr. Hilde Vanpoucke.

Zittend v.l.n.r. Apr. Frederik Van Hoecke, Apr. An-Sofie Decavele, Apr. Johan Debrabandere, Dr. Emmanuel De Laere 


Wetenschappelijke medewerkers:


Dr. Sc. Elke Boone
Dr. Sc. Joke Breyne

Dr. Sc. Nik De Brabanter

Dr. Sc. P. Descheemaeker

Dr. Sc. S. Vereecke