Nieuws

Aanpassing uitgebreid respiratoir panel

25.03.2021

Er werd wat gesleuteld aan het uitgebreid respiratoir panel.

De bacteriën Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis en Staphylococcus aureus werden uit het panel verwijderd.
Bij de virussen werden Coronavirus HKU1 (wel nog beschikbaar op het snelle viraal panel), influenza C en Parechovirus uit het panel gehaald.

In ruil daarvoor werden Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, influenza A virus subtype H3 en de afzonderlijke detectie van RSV-A en RSVB toegevoegd.

Hier vindt u de nieuwe versie van de testfiche. Het nieuwe panel wordt vanaf begin april 2021 in gebruik genomen.

Steven Vervaeke

Uitbreiding fecespanel gastroenteritis

08.01.2021

De microbiologische diagnostiek ikv gastroenteritisklachten wordt uitgebreid.

Naast de reeds bestaande pathogenen zal vanaf maandag 11/01/2020 een aantal bijkomende pathogenen en targets opgespoord worden.

Bij de bacteriën wordt het panel aangevuld met Aeromonas species, Vibrio species en enkele bijkomende virulentiegenen van enteropathogene E. coli.

Bij de virussen detecteren we bij norovirus nu ook de afzonderlijke genogroepen GI en GII, terwijl we bij adenovirus enkel nog de specifiek enteropathogene serotypes opsporen.

De parasieten worden uitgebreid met Blastocystis hominis, Cyclospora cayetanensis en Dientamoeba fragilis.

Lees meer

 

 

Steven Vervaeke

Nieuwe test: nieuw coronavirus SARS-CoV-2

05.03.2020

Vanaf 05/03/20 start de dienst laboratoriumgeneeskunde met een PCR-test die het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2 (de verwekker van COVID-19), opspoort in respiratoire stalen. 

Tot nader order zal de test tijdens de week tweemaal per dag uitgevoerd worden, in het weekend wordt overgeschakeld op éénmaal per dag.

De test wordt bij voorkeur uitgevoerd op een nasofaryngeale wisser.

Binnen AZ Delta is de test aanvraagbaar in HiX onder de naam van het virus: SARS-CoV-2.

Voor aanvragers buiten AZ Delta wordt een afzonderlijk aanvraagformulier gebruikt (zie bijlage) (ook terug te vinden onder formulieren - aanvraagformulieren- moleculaire diagnostiek - aanvraagformulier COVID19).

 

Heel wat info rond deze test is terug te vinden in de testfiche in bijlage (zie ook onder labogids - testfiches bijzondere analyses - testfiches moleculaire microbiologie - testfiche SARS-CoV-2).

LEES MEER.....

Steven Vervaeke

Nieuwe multiplex PCR voor HSV-1, HSV-2 en VZV

21.06.2019

Vanaf 21/6/19 wordt een nieuwe multiplex PCR in gebruik genomen in het labo waarbij een gelijktijdige detectie kan gebeuren van HSV-1, HSV-2 en VZV in humane stalen.

De test kan aangevraagd worden op cerebrospinaal vocht, oogvocht, BAL-vocht, vesikelvocht van mucocutane letsels (eSwab)…

 

Heel wat nuttige info over de test is te vinden in de testfiche (klik hier).

Steven Vervaeke

M. tuberculosis PCR

14.05.2019

Het labo heeft een verbeterde versie in gebruik genomen van de PCR-test die M. tuberculosis complex DNA detecteert en gelijktijdig de rifampicine gevoeligheid bepaalt.

Deze tweede generatie test heeft een iets hogere sensitiviteit bij zuurvaste kleuring negatieve stalen en levert een accurater rifampicine resultaat af. Daarnaast is ook de detectielimiet gevoelig verlaagd.

Aan de aanvraagkant is niets gewijzigd, maar er zijn wel enkele aandachtspunten bij de interpretatie van het resultaat.

Alle info rond de test vindt u terug in de bijgevoegde testfiche.

Steven Vervaeke