< Meer nieuws

Nieuwe test: nieuw coronavirus SARS-CoV-2

05.03.2020

Vanaf 05/03/20 start de dienst laboratoriumgeneeskunde met een PCR-test die het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2 (de verwekker van COVID-19), opspoort in respiratoire stalen.

Tot nader order zal de test tijdens de week tweemaal per dag uitgevoerd worden, in het weekend wordt overgeschakeld op éénmaal per dag.

 

De test wordt bij voorkeur uitgevoerd op een nasofaryngeale wisser.

Binnen AZ Delta is de test aanvraagbaar in HiX onder de naam van het virus: SARS-CoV-2.

Voor aanvragers buiten AZ Delta wordt een afzonderlijk aanvraagformulier gebruikt (zie bijlage) (ook terug te vinden onder formulieren - aanvraagformulieren- moleculaire diagnostiek - aanvraagformulier COVID19).

 

De test wordt niet terugbetaald door het RIZIV: er wordt 35 euro aangerekend aan de patiënt. Een informed consent is dus noodzakelijk.

 

Wij wensen u er graag op te wijzen dat het nieuwe coronavirus op hetzelfde moment circuleert als de jaarlijkse griepepidemie en dat beide virussen eenzelfde klinisch beeld geven (griepaal beeld, koorts en respiratoire symptomen) en dat beide infecties even ernstig kunnen verlopen.

Tegen deze achtergrond wijzen we er u graag op dat bij voldoende ernstig zieke patiënten of patiënten die gehospitaliseerd moeten worden de diagnostiek verder moet gaan dan enkel het uitsluiten van COVID-19 (zie: Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(6):166), waarbij dan in de eerste plaats ook influenza moet uitgesloten worden (naast de andere pathogenen die op dit moment circuleren).

 

Alle info rond deze test is terug te vinden in de testfiche in bijlage (zie ook onder labogids - testfiches bijzondere analyses - testfiches moleculaire microbiologie - testfiche SARS-CoV-2).

Steven Vervaeke


< Meer nieuws