< Meer nieuws

Reisattesten voor SARS-CoV 2

28.06.2021

 

Reisattesten


Vertrekkende reiziger
De vertrekkende reiziger kan voor de afname van een COVID PCR-wisser elke dag - ook in het weekend - terecht in de verschillende afnameposten van AZ Delta nl. in de triageposten in Roeselare, Torhout en Menen of in de afnamepost van Tielt.
Op piekmomenten wordt voorzien om in elke afnamepost dagelijks afnames te doen van 8-20.30 u (ook in het weekend).
Het resultaat is binnen de 24 uur beschikbaar.

 

CTPC-code VERPLICHT aan te vragen:
Momenteel hebben personen die nog geen kans kregen tot (volledige) vaccinatie en kinderen van 6 tot 17 jaar, recht op 2 gratis PCR testen uitgevoerd in de periode vanaf 28 juni tot en met 30 september 2021.
Om in aanmerking te kunnen komen voor deze gratis PCR test vanaf 28 juni, moet de reiziger zelf VERPLICHT een CTPC -code aanvragen via www.mijngezondheid.belgie.be :
Ga hier voor naar ‘Covid 19 –persoonsgegevens’ - Kies ‘een code voor een gratis of betaalde PCR-test aanvragen’

Na deze aanvraag van een CTPC-code (men ziet steeds op hoeveel gratis testen men nog recht heeft) kan men op dezelfde website ook onmiddellijk digitaal een afspraak maken in de openstaande slots van één van onze triageposten (via ‘gezondheidsgegevens’ – ‘afspraak maken voor een test met code’).
Het aanvragen van deze code (door reiziger zelf of door de huisarts samen met de reiziger) voor de gratis PCR test is vanaf 28 juni operationeel.
In de toegekende CTPC-code zit automatisch vervat of de test gratis is of niet.
Ook de niet-terugbetaalde PCR testen voor afname vanaf 28/6/21 moeten op dezelfde manier via een aangevraagde CTPC-code (ook voor buitenlanders!) ingeboekt worden via www.mijngezondheid.belgie.be .


Er moet dus ALTIJD een CTPC-code aangemaakt worden!
Geen CTPC-code = geen geldig EU certificaat!

 

Opgelet:
De CTPC-code voor de gratis test is slechts 10 dagen geldig, waardoor men niet vroeger dan 10 dagen voor de afreis/het event de code kan aanvragen én de afspraak kan inboeken, met de kans op verlies van een gratis test indien vroeger aangevraagd!
De CTPC-code van de betalende test is 30 dagen geldig.

De resultaten van deze tests, zijn door de reiziger zelf opvraagbaar aan de hand van de CTPC code en het opgegeven GSM nummer via dezelfde website (www.mijngezondheid.belgie.be) doorklikken naar:

De resultaten gaan ook automatisch door naar het coronapaspoort (covidsafe app).
Resultaten worden tevens verstuurd naar het EMD van de huisarts, indien huisarts gekend is.
Indien het e-mailadres van de patiënt correct werd doorgegeven, ontvangt de reiziger ook nog steeds een Email met het testresultaat.


Opgelet:
Voor reizigers binnen de EUROPESE UNIE is het resultaat per mail GEEN GELDIG reisattest.
Voor reizen buiten de EUROPESE UNIE kan dit gebruikt worden, maar reiziger dient zich dan zelf te informeren wat er op het reisattest moet staan.

 

Afspraak:
Afnames kunnen enkel ingeboekt worden na afspraak.
Je kan een afspraak maken via www.mijngezondheid.belgie.be in één van de afnameposten in de triagecentra van AZ Delta in Roeselare, Torhout en Menen of in de afnamepost van Tielt.
Een afspraak inboeken via het coronacallcenter, alvorens een CTPC-code werd aangevraagd is mogelijk, maar wordt afgeraden gezien dit resulteert in langere wachttijden in de afnamepost.
Indien men geen CTPC-code heeft, zal men sowieso de PCR test ter plaatse moeten betalen.

De prijs voor een betalende PCR is 55 € vanaf 28/6/21.

 


Terugkerende reiziger

 

Afspraak

Reizigers die na hun reis een code ontvangen via sms, kunnen hun afspraak voor de afname van deze test rechtstreeks inboeken via www.mijngezondheid.belgie.be (doorklikken naar “Afspraak maken voor een test met activatiecode”).

Er kan evenwel ook nog steeds een afspraak gemaakt worden via het coronacallcenter op 051 23 80 10.
Het testresultaat van deze test is op te vragen 24 uur later via www.mijngezondheid.belgie.be (doorklikken naar “Resultaat via CTPC-code”).

Deze test wordt terugbetaald door mutualiteit indien men verzekerd is.
Ingeval men niet aangesloten is bij een mutualiteit, dient men deze test zelf te betalen.

 

 

Adressen staalafnameposten en openingsuren

We zorgen ervoor dat alle reizigers die dit wensen zich bij ons kunnen laten testen. We volgen daarom de nood aan testcapaciteit op de voet en schalen afname- en testcapaciteit op indien nodig.
De afnames voor reisattesten worden zo veel mogelijk gegroepeerd binnen aparte uren.
Op piekmomenten wordt voorzien om in elke afnamepost dagelijks afnames te doen van 8-20.30 u (ook in het weekend).
De meest recente openingsuren van de verschillende afnamelocaties in Roeselare, Torhout, Menen en Tielt vindt men terug op de kaart van triage-en afnamecentra (op www.mijngezondheid.belgie.be ).

ROESELARE: Triagepost Ardolab
Ardooisesteenweg 276 Roeselare

TORHOUT: Triagepost Torhout
Noordlaan 30 Torhout

MENEN: Triagepost Menen (huis Cannaert):
Rijselstraat 65, Menen

 

TIELT Triagepost
Krommewalstraat 7A, Tielt

 

 

 

 

Inge De Cuyper


< Meer nieuws